เลี้ยงอาหารและมอบเครื่องใช้จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการราชมงคลธัญบุรี เลี้ยงอาหารและมอบเครื่องใช้จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีนักศึกษาดาว – เดือน ของแต่ละคณะ และองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม  ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี