บริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมศุนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี