แสดงความยินดีนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

แสดงความยินดี – ดร.ชุมพล  พรประภา  ประธานคณะกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แชมป์โลกการแข่งขัน “The 2015 Microsoft office Specialist World Championship” ประเภทโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี