หารือความร่วมมือทางวิชาการกับอินโดนีเซีย

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ให้การต้อนรับและร่วมถ่ายภาพกับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท จาก Polyteknik  Negeri  Jember  (State  Polyteknik  of  Jember)  ประเทศอินโดนีเซีย  ที่เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน  ณ  ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี