พิธีถวายพระพร และมอบรางวัลโครงการสัปดาห์เทิดพระคุณแม่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554