ผู้บริหารฟิลิปปินส์ดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้บริหารฟิลิปปินส์ดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี