นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ

 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยโครงการดังกล่าวจัดโดย บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด โครงการนี้เรียนเชิญนักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาโปรแกรมแบบมืออาชีพ โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่   https://www.facebook.com/pdrcdgs/

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี