พรีเซ็นต์นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากไต้หวัน

พรีเซ็นต์นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากไต้หวัน

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี