งานสถาปนามหาลัย งาน RT

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมนำเสนอนิทรรศการเผยแพร่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ในงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 “นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต” เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16 – 19 มกราคม 2559 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี