คณบดีให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก NPUST,สาธารณรัฐไต้หวัน

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Pingtung University of Science and Technology, สาธารณรัฐไต้หวัน  ในการทำวิจัย กับสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2559) จำนวน 3 คน ได้แก่

  1. Ms. Wen Chang
  2. Ms.Ya-Li Shiu
  3. Ms. Chia-Chun Chi

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี