โครงการแข่งขันเชิงปฏิบัติการด้าน Network ระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการแข่งขันเชิงปฏิบัติการด้าน Network ระดับอุดมศึกษา ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2559 วันที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการ ST-1 813 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 10 ทีม ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายอัญญาวิทย์ รอดเมือง และ นายวรนาถ บานชื่น
    นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายชินกฤต จิรโสภณ และ นายณัฏฐนนท์ เปี่ยมวิไลกุล
    นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายภัทรวุธ เพชรมี และนายฐิติศักดิ์ เฟื่องขจร
    นักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี