ปัจฉิมนิเทศสหกิจสาขาวิชาชีววิทยา

 

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ร่วมประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี