คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยายพิเศษโดยอาจารย์ต่างประเทศ

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยายพิเศษโดยอาจารย์ต่างประเทศ ในหัวข้อ “Stem cell for cardiac regeneration: The role of endogenous biolipid” โดย Professor Dr. Anwar Baydoun จาก University of Hertfordshire, United Kingdom วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี