สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในการเริ่มต้นปีใหม่ 2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในการเริ่มต้นปีใหม่ 2559

ณ ห้องสติ-สันติ ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา