หารือโครงการ “4-D Education Model for Rethinking Education Forward”

หารือ – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Temasek Foundation และ Singapore Polytechnic International  ประเทศสิงคโปร์ และผู้บริหารของ มทร.ล้านนา  มทร.กรุงเทพ  เพื่อหารือเรื่องการขอรับรองจากทาง สกอ. เกี่ยวกับโครงการ “4-D Education Model for Rethinking Education Forward” ณ ห้องประชุมธัญกาฬ  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20160203-4DEDU 20160203-4DEDU_02 20160203-4DEDU_03 20160203-4DEDU_04 20160203-4DEDU_05

20160203-4DEDU_06 20160203-4DEDU_07 20160203-4DEDU_08 20160203-4DEDU_10 20160203-4DEDU_11

20160203-4DEDU_12 20160203-4DEDU_13 20160203-4DEDU_14 20160203-4DEDU_15 20160203-4DEDU_16

20160203-4DEDU_17 20160203-4DEDU_18 20160203-4DEDU_19 20160203-4DEDU_20 20160203-4DEDU_21

20160203-4DEDU_22 20160203-4DEDU_23 20160203-4DEDU_24 20160203-4DEDU_25 20160203-4DEDU_26

20160203-4DEDU_28 20160203-4DEDU_29 20160203-4DEDU_30 20160203-4DEDU_31 20160203-4DEDU_32

20160203-4DEDU_34 20160203-4DEDU_33 20160203-4DEDU_36