หารือเรื่องการศึกษาและการวิจัยร่วมกับ Kingston University

หารือ – คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะศิลปศาสตร์  ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Kingston University , London สหราชอาณาจักร  ในการพบปะหารือเรื่องการศึกษาและการวิจัยร่วมกัน  ณ  ห้องประชุมธัญกาฬ  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20160128-KingstonUniversity 20160128-KingstonUniversity_02 20160128-KingstonUniversity_03 20160128-KingstonUniversity_04 20160128-KingstonUniversity_05

20160128-KingstonUniversity_06 20160128-KingstonUniversity_07 20160128-KingstonUniversity_08 20160128-KingstonUniversity_09 20160128-KingstonUniversity_10

20160128-KingstonUniversity_11 20160128-KingstonUniversity_12 20160128-KingstonUniversity_13 20160128-KingstonUniversity_14 20160128-KingstonUniversity_15

20160128-KingstonUniversity_16 20160128-KingstonUniversity_17 20160128-KingstonUniversity_18 20160128-KingstonUniversity_19 20160128-KingstonUniversity_20

20160128-KingstonUniversity_21 20160128-KingstonUniversity_22 20160128-KingstonUniversity_23 20160128-KingstonUniversity_24 20160128-KingstonUniversity_25

20160128-KingstonUniversity_26 20160128-KingstonUniversity_27 20160128-KingstonUniversity_28 20160128-KingstonUniversity_29 20160128-KingstonUniversity_30

20160128-KingstonUniversity_31 20160128-KingstonUniversity_32 20160128-KingstonUniversity_33 20160128-KingstonUniversity_34 20160128-KingstonUniversity_35