พิธีเปิดโครงการเชิงปฏิบัติการ CDIO-based Education

เปิดโครงการ – ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเชิงปฏิบัติการ CDIO-based Education รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕  มกราคม ๒๕๕๙  ณ  ห้องอบรม อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20160111-CDIO_21 20160111-CDIO_23 20160111-CDIO_26 20160111-CDIO_28

20160111-CDIO_04 20160111-CDIO_08 20160111-CDIO_86 20160111-CDIO_88

20160111-CDIO_06 20160111-CDIO_13 20160111-CDIO_14 20160111-CDIO_15

20160111-CDIO_37 20160111-CDIO_38 20160111-CDIO_39 20160111-CDIO_40

20160111-CDIO_42 20160111-CDIO_43 20160111-CDIO_44 20160111-CDIO_45

20160111-CDIO_56 20160111-CDIO_57 20160111-CDIO_60 20160111-CDIO_62

20160111-CDIO_65 20160111-CDIO_68 20160111-CDIO_69 20160111-CDIO_78