หารือร่วมกับสถานประกอบการในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย

ร่วมประชุม – ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่อน  และ รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  นำทีมงานที่ปรึกษา  เข้าประชุมหารือร่วมกับสถานประกอบการ  ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย  ณ ห้อง Professional Development Training Center มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

20160107-meeting_26 20160107-meeting_25 20160107-meeting_24 20160107-meeting_23

20160107-meeting_22 20160107-meeting_21 20160107-meeting_20 20160107-meeting_27

20160107-meeting_33 20160107-meeting_32 20160107-meeting_31 20160107-meeting_30

20160107-meeting_19 20160107-meeting_18 20160107-meeting_17 20160107-meeting_16

20160107-meeting_15 20160107-meeting_14 20160107-meeting_13 20160107-meeting_12

 

20160107-meeting_11 20160107-meeting_10 20160107-meeting_09 20160107-meeting_08

20160107-meeting 20160107-meeting_02 20160107-meeting_03 20160107-meeting_04