งานเลี้ยงปีใหม่ RMUTT Sport Day

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

20151228-newyear_27 20151228-newyear_21 20151228-newyear_118

20151228-newyear_230 20151228-newyear_242 20151228-newyear_563

20151228-newyear_271 20151228-newyear_320 20151228-newyear_480

20151228-newyear_539 20151228-newyear_500