หารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานของ HIU

ต้อนรับ – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Yuichi Anada จาก Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น  และร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานของ HIU และศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมธัญกาฬ  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20151218-HIU_02 20151218-HIU_03 20151218-HIU_04 20151218-HIU_05

20151218-HIU_06 20151218-HIU_07 20151218-HIU_08 20151218-HIU_09

20151218-HIU_10 20151218-HIU_11 20151218-HIU_12 20151218-HIU_13

20151218-HIU_17 20151218-HIU_16 20151218-HIU_15 20151218-HIU_14