โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO

CDIO – ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการนำจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO ไปประยุกต์ใช้ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 6 ตึกสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20151216-cdio 20151216-cdio_20 20151216-cdio_19

20151216-cdio_18 20151216-cdio_17 20151216-cdio_16

20151216-cdio_15 20151216-cdio_13 20151216-cdio_12

20151216-cdio_11 20151216-cdio_10 20151216-cdio_09

20151216-cdio_08 20151216-cdio_07 20151216-cdio_06

20151216-cdio_0220151216-cdio_04 20151216-cdio_05