ตกแต่งพระเมรุพระศพสมเด็จพระสังฆราช

ตกแต่งพระเมรุ – อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี  ร่วมกันตกแต่งพระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

20151215-Patriarch_164 20151215-Patriarch_142 20151215-Patriarch_97

20151215-Patriarch_79 20151215-Patriarch_46 20151215-Patriarch_102

20151215-Patriarch_99 20151215-Patriarch_92 20151215-Patriarch_51