ราชมงคลลอยประทีป สู่สายนทีเมืองธัญญะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี บูรณาการวิชาการสอน “การบริหารการจัดการแสดง” จัดงานยิ่งใหญ่ ประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2558 “ราชมงคลลอยประทีป สู่สายนทีเมืองธัญญะ” แสง สี เสียง ตระการตา “สัทธามหานัมธารนทีประเพณีลอยกระทง” โดย รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมลอยกระทงกับคณะอาจารย์พิเศษจาก สหรัฐอเมริกา  พร้อมกิจกรรม การประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และการประกวดกระทง การออกร้านของนักศึกษา หนังกลางแปลง รำวงย้อนยุค ร้านค้า ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย  ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

20151125-Loy Kratong_85 20151125-Loy Kratong_62 20151125-Loy Kratong_46

20151125-Loy Kratong_23 20151125-Loy Kratong_142 20151125-Loy Kratong_140

20151125-Loy Kratong_116 20151125-Loy Kratong_93 20151125-Loy Kratong_73