ประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และมอบรางวัลประกวดกระทง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี  จัดงานยิ่งใหญ่ ประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2558 “ราชมงคลลอยประทีป สู่สายนทีเมืองธัญญะ”  โดย รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลการประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และการประกวดกระทง   ณ ลานอนันต์รังสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20151125-Noppamas_75 20151125-Noppamas_234 20151125-Noppamas_197

20151125-Noppamas_368 20151125-Noppamas_364 20151125-Noppamas_362

20151125-Noppamas_200 20151125-Noppamas_171 20151125-Noppamas_05