ลงนาม “การสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม(Start-up)”

ชมผลงาน – พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม(Start-up) ระหว่าง ๙ มทร. สสว. และ SME BANK โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมลงนาม และเยี่ยมชมผลงานสถานประกอบการในการดูแลของ มทร.ธัญบุรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20151125-start-up_29 20151125-start-up_72 20151125-start-up_70

20151125-start-up_49 20151125-start-up_42 20151125-start-up_93

20151125-start-up_116 20151125-start-up_103 20151125-start-up_08