โครงการ “SPRING NEW GEN REPORTER”

ยินดี – ขอแสดงความยินดีกับนายปราการ อุทัยอ่วม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “SPRING  NEW  GEN  REPORTER” เพื่อชิงเงินรางวัล 200,000 บาท ต่อไป

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

20151117-reporter_129 20151117-reporter_13 20151117-reporter_116

20151117-reporter_122 20151117-reporter_108 20151117-reporter_106

20151117-reporter_128 20151117-reporter_87 20151117-reporter_100