หารือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

ต้อนรับ – ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Professor Wang Li จาก Zhejiang University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการหารือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และมอบของที่ระลึก  ณ ห้องประชุมธัญกาฬ  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

20151116-conference2 20151116-conference2_02 20151116-conference2_03

20151116-conference2_04 20151116-conference2_05 20151116-conference2_06

20151116-conference2_07 20151116-conference2_08 20151116-conference2_09

20151116-conference2_10 20151116-conference2_11 20151116-conference2_12