การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ : Indy Carving Contest ครั้งที่ 1

เป็นประธาน – นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ : Indy Carving Contest ครั้งที่ ๑ ณ โรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

20151116-competition_18 20151116-competition_26 20151116-competition_28

20151116-competition_35 20151116-competition_48 20151116-competition_55

20151116-competition_0320151116-competition_1120151116-competition_15