ทุนการศึกษาพระราชทาน

ทุนการศึกษาพระราชทาน – พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์  องคมนตรี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน  ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ แก่นางสาวอรธีรา รสหอม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ณ ทำเนียบองคมนตรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20151117-Royal capital_12 20151117-Royal capital_15 20151117-Royal capital_18

20151117-Royal capital_23 20151117-Royal capital_27 20151117-Royal capital_28

20151117-Royal capital_0420151117-Royal capital_0620151117-Royal capital_10