ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก The Universitas DR. Soetomo, Surabaya

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  และคณาจารย์  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก The Universitas DR. Soetomo, Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา การฝึกอบรม และโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20151116-conference20151116-conference_48  20151116-conference_44

20151116-conference_21 20151116-conference_10 20151116-conference_07

20151116-conference_04  20151116-conference_35 20151116-conference_56