ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นตัวแทนอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวาย ณ วัดเสนหา อ.เมือง จ.นครปฐม  วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20151114-religious ceremony_15420151114-religious ceremony_14920151114-religious ceremony_313

20151114-religious ceremony_324  20151114-religious ceremony_29020151114-religious ceremony_275

20151114-religious ceremony_271 20151114-religious ceremony_26820151114-religious ceremony_194