โครงการงานสารบรรณและการจดบันทึกรายงานการประชุม รุ่นที่1-3

โครงการงานสารบรรณและการจดบันทึกรายงานการประชุม ระหว่างวันที่ 2-3 พ.ย. 58 , 5-6 พ.ย. 58 และ 9-10 พ.ย. 58  รวม 3 รุ่น ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20151102 - Training-0003 20151102 - Training-0008 20151102 - Training-0013

20151102 - Training-0038 20151102 - Training-0044 20151102 - Training-0115

20151102 - Training-0124 20151102 - Training-0149 20151102 - Training-0152