การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

มอบรางวัล – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการ การอนุรักษ์พลังงาน พร้อมกับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคำขวัญและโลโก้อนุรักษ์พลังงาน  ณ ห้องประชุมรินลอุบล  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 save-energysave-energysave-energysave-energysave-energysave-energysave-energysave-energysave-energy