รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษโทอิค

เปิดโครงการ – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษโทอิค เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับการสอบ  ณ  หอประชุม มทร.ธัญบุรี