รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด

ลงนามความร่วมมือ – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด  สมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์  และโรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ สีลม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และบุคลากร เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา  ณ  ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี