รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการพลังงานและงานระบบวิศวกรรมอาคาร

เปิดโครงการ – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการพลังงานและงานระบบวิศวกรรมอาคาร โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  มทร.ธัญบุรี  เข้าร่วมอบรม ณ  ห้องประชุมรินลอุบล  มทร.ธัญบุรี