ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และอาจารย์จาก Finland University ประเทศฟินแลนด์

ต้อนรับ – ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และอาจารย์จาก  Finland University ประเทศฟินแลนด์  ที่เข้าร่วมประชุม  Round table meeting  ณ  ห้องประชุมรัตตอุบล  มทร.ธัญบุรี