ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Mr.Pasi Kaskinen

ร่วมมือ – ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ  Mr.Pasi  Kaskinen  ผู้บริหารจาก Finland University  ประเทศฟินแลนด์  ณ  ห้องประชุมธัญกาฬ  มทร.ธัญบุรี