รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพของการวิจัยและพัฒนา กล่องควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ

ลงนามความร่วมมือ – รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพของการวิจัยและพัฒนา  กล่องควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ (HEMan) กับบริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร์ จำกัด  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี