พิธีเปิดนิทรรศการสีน้ำมัน

พิธีเปิดนิทรรศการสีน้ำมัน