รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานและทางวิชาการ กับหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ลงนามความร่วมมือ – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานและทางวิชาการ กับหม่อมหลวงปุณฑริก  สมิติ  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยมีนายวินชัย  อุยางกูร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี