นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อให้ประสบความสำเร็จ”

เปิดโครงการ – นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการ “เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อให้ประสบความสำเร็จ” จัดโดยกองบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ๑๓ ชั้น  มทร.ธัญบุรี