ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic

เปิดโครงการ – ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบเชิงปฏิบัติการ  Learning  Express  ร่วมกับ  Singapore  Polytechnic  รุ่นที่ ๑ ณ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี