นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปิดโครงการ – นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2558  ณ ศูนย์การเรียนรู้ภัทรศศิธร ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี