บริษัท ไมท์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมหารือปรึกษาความร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับอาจารย์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

บริษัท ไมท์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
เช่น เบเกอรี่ เครื่องดื่ม สารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ซุป และอาหารขบเคี้ยวต่างๆ
นำโดยคุณวสันต์ รัตนานุภาพ กรรมการผู้จัดการ
และคุณบุญส่ง พจนสุวรรณชัย ประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มหาราช ฟู้ด จำกัด ร่วมหารือปรึกษาความร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับอาจารย์ของคณะ
ทั้งทางด้านเบเกอรี่ เนื้อสัตว์ อาหารสัตว์ เครื่องดื่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการพัฒนาด้านกลิ่นรสของอาหาร
ในความร่วมมือกับอาจารย์ที่มีความถนัดแต่ละด้าน
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี