คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์เกษตรและอาหารในอนาคตของ มทร.ธัญบุรี”

คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์เกษตรและอาหารในอนาคตของ มทร.ธัญบุรี” จากท่านวิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี