พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 

 

 

 

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณแม่ตัวอย่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ “แม่ผู้มีความขยันหมั่นเพียร และอบรมเลี้ยงดูบุตรด้วยความอุตสาหะ” ในวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา