ภาพบรรยากาศการถ่ายทำรายงานพิเศษ “ชัวร์ก่อนแชร์”

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์ เรื่อง “อย่าใช้น้ำประปาหุงข้าว เพราะจะทำให้คุณค่าทางอาหารถูกทำลาย พิษภัยจากคลอรีนในน้ำประปาเมื่อผสมกับสารอินทรีย์ เช่น การนำมาหุงข้าวจะกลายเป็นสารก่อมะเร็ง” และ “วิธีกินอาหารทะเลที่แช่ฟอร์มาลีน มาจากห้องเย็นในทะเลแล้วใช้โซดาล้างฟอร์มาลีนในอาหารทะเล ปูมีรู คือปูที่ฉีดฟอร์มาลีน ทดลองพิสูจน์ว่ามีฟอร์มาลีนหรือไม่” ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD (ช่อง 9) รายงานพิเศษชุด “ชัวร์ก่อนแชร์” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา