คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสองสถาบัน ระหว่่างวันที่ 4-6 และ 5-7 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา