สาขาวิชาชีววิทยาจัดกิจกรรม “ลาจาก ไม่จากลา ชีววิทยา รุ่น 8

ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “ลาจาก ไม่จากลา ชีววิทยา รุ่น 8 ” โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา และกิจกรรมผูกข้อมืออวยพรนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20150522bio_53 20150522bio_38

ภาพถ่ายโดย: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี